Sunday, April 13, 2008

Оршлын оронд

... Нэг этгээд амиа хоролхоор шийдээд гучин давхар байшингийн дээрээс үсэрч гэнэ. Түүнийг доош унаж байх хооронд арван давхрын цонхоор сониуч нэгэн шагайж:
"амьдрал ямар байна даа" гэж асуужээ. Унагч этгээд "одоохондоо амьд л байна "гэжээ. Маш олон хүн "одоохондоо амьд байна " гэдэг уналтын зарчмаар амьдардаг.