Sunday, April 13, 2008

ЯахавЗавсрын амьдралд яарч чам руу тэмүүлээд ч яахав
Зам замын эхэнд чамайг мартан алхалъя
Заяа төөргийн тавиланд учирсан өдрөөрөө л дуусгая
Залуу насны омгоор алдаанд тооцон цэглэе
Зуурдын хүсэлд автан чамд эрхлэх гээд ч яахав
Зурагдсан тавилангаа дагах гэж өөрийгөө зэмлээд ч яахав
Салхин хээгээр гоёх үгэнд чинь хууртах нас биш ээ
Саваагүй занд чинь хөтлөгдөн сэтгэлээ сэмлээд ч яахав