Friday, April 18, 2008

Би
Огторгуйн орчилд сарних оддын тоосноос дээж хүртэж төрсөн болохоор
Омгийн дээд бардам зан тэргүүнд минь заларч
Охин заяаг минь насан эцэслэтэл чимж явдаг учиртай
Орчлонгийн зайд мандах нарны гэрлээс туяа шингээж төрсөн болохоор
Онгод минь хэзээд гэгээтэй үнэн бодлыг тэрлүүлж
Оюун санааныхаа охь дээжээс бусдад түгээдэг учиртай
Өлмийг эзлэх өвгөдийнхөө шарилаас адис хүртэж төрсөн болохоор
Өвдөг сөхрөх амьдралд нэгэнтээ алдавч сэтгэл гутардаггүй
Өндийж босох эрч хүчээр дүүрэн явдаг учиртай
Ургаж буй моддын үндсээс мөчир тасдуулж төрсөн болохоор
Ургийн дээд нуган үрээр бэрийн заяагаа өргөж
Удам дамжих алтан хэлхээг тэгшилж явдаг учиртай