Friday, April 18, 2008

Баярлалаа
Намайг урмаар тэтгэсэнд баярлалаа
Насны минь амьдралд утга нэмсэнд
Намбаны минь салхинд ухаан нэмсэнд
Сэтгэлийг минь итгэлээрээ тэтгэсэнд баярлалаа
Сэрүүн бодолд минь учиг нэмсэнд
Сэхүүн занд минь жад нэмсэнд
Бодлыг минь сэтгэлээрээ тэтгэсэнд баярлалаа
Боргил заяанд минь босго нэмсэнд
Бардам аашинд минь ир нэмсэнд

Ухааныг минь ухаанаар тэтгэсэнд баярлалаа