Thursday, May 29, 2008Ойрд зав зай муутай бичлэг оруулж амжахгүй л байна. Бүсгүйчүүдийн бүтээлүүдээс.