Monday, December 6, 2010

Tim Cope Journeys

Монголоос Унгар улс хүртэлх 10,000 км зайг мориор 3 жил гаран туулж
The Trial of Genghis Khan баримтат кино бүтээлээ бүтэн 6 жилийг зарцуулан хийсэн Tim Cope Journeys.