Tuesday, May 13, 2008Дугжран унтах залуусаа сэрцгээ!
Үүр цайлаа, цаг хугацаа эрчлэн урсана,
Дуулим насаа аахар шаахар хов живэнд бүү үр,
Үүр цайх шиг насандаа цаг битгий алд,

Эр зоригтонууд амиа ганц удаа алддагийм
Элдэв хулчгаруудын амь олон удаа тасардагийм
Ядууд, настанд, хүчгүйд тусал
Яахав, хүн байх хувьтай гэдгээ нотол
Яруухан эрхэм чанараа үйл хэргээрээ батжуул.

O, YOUTH!

O, slumbering youth, wake up
It is dawn, the world moves fast,
Waste not time in petty gossip,
Fret not your time on this stage,
The brave die only once —
Cowards die in many an instance,
Help the poor, old and infirm
Prove your worth as human and confirm,
Your nobility and greatness by deed.