Friday, June 20, 2008

Үндэсний хэл бичиг соёл ...Юуч мэдэхгүй хүн аргагүйн эрхэнд юм бүхэнд итгэдэг.
Бэрхшээл бүрийн цаана бидний зорилго бий
Бага зүйлд хэтэрхий автсан хүн их зүйл бүтээх чадваргүй болчихдог
Тэвчихийн аргагүйг тэвчихийг л тэвчээр гэнэ
Буруу ойлгосноос огт мэдэхгүй байсан нь дээр