Friday, August 8, 2008

Tongue say about your healthТа хэлээ хаяаа харж бас шинжиж байгаарай хэл дотор эрхтэний толь гэсэн үг .Хэл өнгөргүй цэвэрхэн байвал хоол боловсруулах эрхтэн эрүүлийнх -Хэлний үзүүрийн гуравны нэг нь цайваас ходоод үрэвсэж байж болох.хэлний дунд хэсгээр цайвар өнгөр сууваас ходоод шархлан арван хоёр нуглаа гэдэс гэмтсэнийх. Хэлний угаар цайвар өнгө сууваас бүдүүн гэдэсэнд халдвар үүсч шархлаа үүсэж байгааагийнх. Хэлэн дээр шар өнгөр бий болбоос цөс үрэвсэж байгаагийнх мөн шамбарамтай хүнд ийм байдал үзэгдэх нь бий.
Хэлний баруун хэсэг эрээн алаг болбоос элэг цөс өвчилснийх

Хэлний зүүн зах эрээн болбоос дэлүү өвчилснийх.

Хэл хуурайшиж хар хөх өнгөтөй болбол гэдэсний хижиг туссаных.
Хэлэн дээр хар зураас гарваас харшил, мөөгөнцрөөр өвчилж буйнх.
Хэл цусанулаан өнгөтөй байвал ходоод өвчилж буйнх. Та хэлээ харж шинжихийн хажуугаар цэвэрлэж байгаарай.